Argos

Debat zedenslachtoffers

Argos

Debat zedenslachtoffers

Slachtoffers van een misdrijf die aangifte doen verwachten niet alleen dat zij door de politie serieus worden genomen, maar ook dat die voortvarend de opsporing van de dader ter hand neemt. Dat geldt in het bijzonder voor slachtoffers van zedendelicten. Toch springt de politie niet overal even zorgvuldig om met het slachtoffer en haar verhaal, en met het onderzoek naar de dader. Het lijkt zelfs nogal uit te maken in welke politieregio je slachtoffer wordt van een zedendelict.

Bovendien blijkt dat het slachtoffer ook niet overal dezelfde rechtsbijstand krijgt. Zo krijgt een zedenslachtoffer in Alkmaar en Rotterdam automatisch een gespecialiseerde advocaat toegewezen, terwijl dat in de rest van het land niet zo is. Vanwaar die regionale verschillen? En waarom krijgt het succesvolle project in Alkmaar en Rotterdam geen landelijke navolging? In Argos Supplement een discussie met Ton Heerts, PvdA Kamerlid, Agathe van Bon, advocate te Nijmegen en Jaap Smit, algemeen directeur van Slachtofferhulp.

Horen & Zien
Wekelijks maken we op dit tijdstip voor cultuur. In onze rubriek Horen & Zien spreken we de ene week over popmuziek, de andere over theater en beeldende kunst of - zoals deze week - over film. Te gast is onze vaste filmmedewerker Saskia Legein. Djoeke Veeninga spreekt met haar.