Argos

Zelfverrijking door fondsenwerving kankeronderzoek?

Argos

Zelfverrijking door fondsenwerving kankeronderzoek?

Deze aflevering, gepresenteerd door Max van Weezel, is geheel gewijd aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds besteedt, anders dan de naam suggereert, slechts een klein percentage van de donaties die het ontvangt aan wetenschappelijk kankeronderzoek. Het fonds opereert in verschillende landen en haalt in Nederland jaarlijks zo’n zes miljoen euro op. Een groot deel van dit geld gaat op aan voorlichting. Maar is die voorlichting wel echt voorlichting of gaat het vooral om fondsenwerving, het binnenhalen van zo veel mogelijk geld? Is het bestuur van het fonds wel onafhankelijk? Is er een duidelijke scheiding tussen bestuur en directie of is er sprake van belangenverstrengeling? En: worden de oprichters van het fonds rijk van hun eigen goede doel? Argos sprak met vijf voormalige medewerkers van het fonds. Vier van hen hadden een managementfunctie. Zij willen niet met hun stem en naam in de publiciteit, maar doen wel een boekje open over de wijze waarop het Wereld Kanker Onderzoek Fonds te werk gaat. En ze uiten forse beschuldigingen: “Veel van dit fonds lijkt malafide. Het is één grote direct mail machine.” En: “De Amerikaanse oprichters verdienen aan de kosten. Het is pure zelfverrijking.”
Na de reportage reageert operationeel manager van het Wereld Kanker Onderzoeksfonds Nadia Ameyah, rechtstreeks in de uitzending op de bevindingen.
Een reportage van Ellen van den Berg, Astrid Dunselman en Huub Jaspers