HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

09.00 - 10.00: HET INTERVIEW

Mient Jan Faber en de oorlog in Irak

Hij was een vredesactivist maar ontwikkelde zich tot de verdediger van de rechtvaardige oorlog.
Zijn standpunt - begrip voor het ingrijpen van de Amerikanen in Irak - kostte hem zijn baan bij het IKV, het Interkerkelijk Vredesberaad.

Inmiddels ontwikkelt de situatie in Irak zich dramatisch. De terreurcampagne lijkt steeds beter georganiseerd. Bomaanslagen doden dagelijks Amerikanen, deze week ook Italianen. Bommen troffen eerder het Rode Kruis en het kantoor van de Verenigde Naties. De situatie escaleert met de dag.
Afgelopen weekend keerde Mient Jan Faber terug van een reis door Irak.

Hoe beoordeelt Faber de situatie in Irak? En, is hij achteraf nog steeds gelukkig met zijn steun aan het ingrijpen van Bush?

---

De wederopbouw van Srebrenica

Drie dames en zes heren uit Srebrenica zijn dezer dagen in ons land. Ze gingen al op bezoek bij het Joegoslavië Tribunaal en de Tweede Kamer, maar gisteren was de delegatie - onder aanvoering van burgemeester Malkic - in de gemeente Heumen.
De gemeente Heumen wil Srebrenica helpen met de wederopbouw en democratisering. Goed bestuur voor Srebrenica en nu en dan een levensles voor Heumens bestuurders met hun luxe problemen. Dat is de gedachte van het IKV (Interkerkelijk Vredesberaad), die dit op touw heeft gezet.

Programmamaker Jo van der Spek trof het topkader van Srebrenica in de Burgerzaal van het Gemeentehuis aan het Kerkplein. Ze spraken met hun collega’s over 'het wijkbezoek als democratische vernieuwing' en het 'integrale personeelsbeleid', onder aanvoering van gemeentesecretaris Jan Wynia. Een reportage.

Tot slot reageert Mient Jan Faber op bovenstaande reportage, als ex-algemeen secretaris van het IKV.

---