Het Spoor Terug

Cheerio! 7: de ontspoorde jeugd

Het Spoor Terug

Cheerio! 7: de ontspoorde jeugd

'Het Spoor Terug' is een documentaireprogramma waarin programmamakers onderzoek doen naar bepaalde onderwerpen, onder andere aan de hand van oral history.

Deel zeven van de zeventiendelige serie 'Cheerio!' over Nederland tijdens de wederopbouw. In deze aflevering: over de onrust die ontstaat over het zedelijk verval onder de naoorlogse jeugd.

Na de oorlog maken veel mensen in Nederland zich zorgen over het gebrek aan orde en tucht onder de Nederlandse jeugd. Zelfs het gezinsideaal, de basis van de samenleving, wordt bedreigd door losbandig gedrag, zo meent men. Om zedelijk verval terug te dringen gaat men over tot het organiseren van grote jeugdverenigingen die garant staan voor zinnige vrijetijdsbesteding en morele diepgang.

advertentie