Het Gebouw

18 maart 1988, 6e uur

Het Gebouw

18 maart 1988, 6e uur

Zesde uur - van 11-12 - van de ochtenduitzending van het vrijdagprogramma Het Gebouw, met achtereenvolgens:
- ca. 12.07: reportage van Max Sipkes over werklozengesprekken. Iedere werkloze krijgt een gesprek om te zien of er nog wat voor ze gedaan kan worden. Voorts een bezoek aan de werklozenraad;
- ca. 12.20: Belmemo: Een mening van Cor, plus de rubriek Bellen Jochems:
De mening gaat over Veronica, die zegt luistercijfers niet heilig te vinden, maar dat is geheel in tegenspraak tot hun gedrag.
- ca.12.30: reportage van Max Sipkes over de aanbevelingen van de Werkgroep bestrijding zware georganiseerde criminaliteit (werkgroep-Gonsalves) in een rapport aan minister Korthals Altes van Justitie. In het zojuist verschenen rapport wordt gepleit voor regionale teams om de zware criminaliteit aan te pakken. Met o.a. interviews met minister van justitie Korthals Altes en Gonsalves.
- ca. 12.40: Henk van Hoorn in gesprek met PvdA Kamerlid Piet de Visser over het nieuwe paspoort. De Visser heeft steeds geageerd tegen staatssecretaris van der Linden en het nieuwe paspoort.

advertentie