Embargo

Dertigduizend kinderen in niemandsland 4

Embargo

Dertigduizend kinderen in niemandsland 4

Llaatste aflevering van de vierdelige serie 'Dertigduizend kinderen in niemandsland', over het overheidsbeleid ten aanzien van de tweede generatie gastarbeiders.
Interviews met oud-minister Van Kemenade van Onderwijs en Wetenschappen, journalist en Turks correspondent in Nederland Ilhan Karaçay, voormalig Tweede Kamerlid voor de PPR Dilia van der Heem, CHU-Kamerlid Hanske Evenhuis-van Essen en woordvoerder Sandberg van de Stichting Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB).
Onderwerpen van gesprek: het onderwijs aan anderstaligen, de multiculturele samenleving, culturele verschillen, achterstanden in de verdeling van inkomen, macht en werk, het behoud van eigen identiteit, onderwijskansen, gevolgen van maatschappelijke achterstelling, onderwijsstimuleringsbeleid voor anderstaligen, gerichte hulp van het Ministerie van CRM aan buitenlanders bijvoorbeeld via de Stichting Hulp aan Buitenlandse Werknemers, mogelijkheden voor en subsidiëring van zelforganisatie van buitenlanders, met name jongeren, en het ontbreken van een landelijk beleid ten aanzien van buitenlanders.

Beschrijving:
Interview met oud-minister van Onderwijs van Kemenade (PvdA) over het onderwijs aan anderstaligen en de multiculturele samenleving (hebben we bewust gewild), over culturele verschillen, achterstanden in de verdeling van inkomen, macht en werk waardoor de anderstaligen door sociaal-economische en omstandigheden niet voldoende gelegenheid krijgen mee te draaien, over behoud van eigen identiteit, achterstandsbeleid, onderwijskansen, achterstelling in de maatschappij waardoor zich weerbarstige groepen zullen vormen, onderwijsstimuleringsbeleid voor anderstaligen, waar meer geld naartoe moet,
- interview met Ilhan Karaçay, journalist en Turks correspondent in Nederland, over gerichte hulp van CRM aan buitenlanders via de Stichting Hulp aan Buitenlandse Werknemers en over de bureaucratie. Die stichtingen doen heel weinig voor buitenlanders;
- interview met Dilia van der Heem, voormalig gemeenteraadslid en Tweede Kamerlid voor de PPR, over buitenlanders die zich willen organiseren maar voor subsidies en steun zijn aangewezen op Nederlandse organisaties. Vindt dat er mogelijkheden moeten komen voor zelforganisatie van buitenlanders en subsidiëring daarvan;
- interview met CDA-kamerlid Hanske Evenhuis-van Essen over de organisatie van buitenlandse jongeren. Zij wil dat binnen het bestaande club- en buurthuiswerk;
- interview met Sandberg [spelling onzeker] van de Stichting Nederlands Centrum Buitenlanders, een landelijke koepelorganisatie die CRM adviseert. Een landelijk beleid ten aanzien van buitenlanders ontbreekt. Er is altijd van uitgegaan dat ze weer teruggaan naar het moederland, en daarom heeft men het niet nodig gevonden een beleid te ontwikkelen. De eerste generatie kwam hier om hard te werken en geld te verdienen. De tweede generatie is heel anders, maar vallen erg buiten de wal en het schip. Ze kunnen vaak niet meedraaien in het club- en buurthuiswerk omdat me ze daar niet wenst, op recreatief gebied komen ze erg tekort, tekort aan opleiding. Ze ontberen veel.
- interview met van wethouder Smit van Sociale Zaken: er moet een zodanig beleid worden ontwikkeld dat men ervan uitgaat dat men hier blijft maar waarin het terugkeren naar het moederland niet wordt geblokkeerd.

advertentie