Het Spoor Terug

Wi egi sani 2: De emancipatie

Het Spoor Terug

Wi egi sani 2: De emancipatie

Vandaag deel 2 van "Wi egi sani" (Ons eigen ding), een elfdelige serie over de geschiedenis van Suriname. Deze aflevering: "De emancipatie" is een gedramatiseerde documentaire over de periode na 1 juli 1863, de dag waarop in Suriname de slavernij werd afgeschaft.
Spelers:
Wim Hoogbergen: gouverneur van Lansberghe
Percy Muntslag: plantagehouder Broos
Helen Kamperveen: Naatje (een vrouw uit het kamp van Broos);
Cor Galis las enige bronteksten en Kees Slager sprak de verbindende teksten.

advertentie