Het Spoor Terug

Land in zee 3: het Joodse Werkdorp

Het Spoor Terug

Land in zee 3: het Joodse Werkdorp

Aflevering 3 van de 7-delige Spoor Terug-serie Land in Zee, over de inpoldering van Nederland: De Wieringermeer en het Joodse Werkdorp.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de opleidingsmogelijkheden voor en de selectie van jonge joodse en Nederlandse boeren; het joodse 'werkdorp' Nieuwersluis; het 'samenwerkingsideaal'; het verzuilde onderwijs; het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de deportatie van joden naar Duitse concentratiekampen.
Geïllustreerd met muziekfragmenten en een geluidsfragment van het Polygoonjournaal.

Aan het woord:
- Helmut Kalb, die om zich voor te bereiden op een bestaan in Palestina, in het Joodse Werkdorp in de Wieringermeer gaat wonen en werken.
- Gert Laske en Paul Schwartschild, in 1938 gevlucht uit Duitsland, en opgevangen in het Joodse Werkdorp.
- Gertrude Lojferman, die in 1938 Oostenrijk ontvlucht en opgevangen wordt in het Joodse Werkdorp.
- Sicco Mansholt, over het oprichten van zijn boerenbedrijf in de Wieringermeer.
- Onderwijzer Aalders, over hoe het onderwijs van de grond kwam.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie