Klinkende Munt

Klinkende Munt

Er is een hevige discussie gaande tussen bankiers enerzijds en de economen Arnoud Boot en Sweder van Wijnbergen anderzijds. Twistpunt is de kapitaalversterking van banken. Beide kampen verwijten elkaar geen benul te hebben. De Nederlandsche Bank kwam gisteren met drie economische toekomstscenario's. Op de positieve variant valt nog wel wat af te dingen. Tot slot vragen we ons af: zijn de Europese afspraken om dumping van werknemers te voorkomen. Is het gevaar hiermee afgewend? Te gast zijn Sandra Phlippen, hoofdredacteur van de Statistische Economische Berichten en Paul Jekkers, bestuurder van de BVPP.

Dit fragment is onderdeel van

Villa VPRO

Judith Spiegel en haar man zijn na maanden gevangenschap weer vrij. Canada claimde vannacht bij de Verenigde Naties maar liefst 750.000 km2 van de Arctische oceaan als eigen territorium, om er ooit exclusief gas en olie te winnen. In het Vragenuur aandacht voor de toekomstscenario's van De Nederlandsche Bank en het conflict tussen bankiers en economen over de kapitaalversterking van banken.

advertentie