Het Gebouw

Blok 5 : 11.30-13.00 uur

Het Gebouw

Blok 5 : 11.30-13.00 uur

Vijfde blok van Het Gebouw van 22 maart 1985, met om:

11.35 uur memo door Cor Galis.
11.36 uur live muziekoptreden van de Koerdische zanger Temo Ezzadin.
12.00 uur in rubriek 'Ondervragingen' een interview van Feike Salverda met de directeur van het Centraal Planbureau Peter de Ridder.
12.41 uur belmemo waarin Ger Jochems in opdracht van Cor Galis belt over een borstbeeld voor locoburgemeester en wethouder S.E. Lenselink van Woensdrecht n.a.v. de ontruiming van het vredesactiekamp.
12.47 uur Henk van Hoorn in gesprek met Karen de Bok over de voorgenomen acties van de Algemene Bond Onderwijzend Personeel (ABOP) in Utrecht.
12.55 uur column van Ronald van den Boogaard over de chemische industrie.

Onderbroken door Ster-Nieuws-Ster.
Tijden bij benadering.
Programma niet afgeluisterd. Beschrijving is gemaakt op basis van programmagegevens.

advertentie