Buitenlandpanel: verkiezingen in Afghanistan en Turkije