De Radiovereniging

Gabri de Wagt

De Radiovereniging

Gabri de Wagt

De Radiovereniging, programma van het Genootschap van Vrienden van het Medium Radio, gemaakt door Wim Noordhoek en voorzitter Arend Jan Heerma van Voss.
Interview met oud-programmamaker Gabri de Wagt, over zijn entree in 1946 voor de VARA en over de jeugdprogramma's die hij maakte, over het populaire magazine Marimba, de breuk met tekstschrijver Bob Uschi in 1960 en over zijn latere documentaires.

Uitgebreide beschrijving, achtereenvolgens is te horen:
- Intro uit een aflevering van Marimba met programmatune.
De Wagt zegt de tune toevallig te hebben gevonden. Het moest swingen, een beetje agressief zijn en herkenbaar.
- brieven van luisteraars.
- Gabri de Wagt leest zijn biografie voor. Kenmerken van zijn radiowerk: bevlogenheid, betrokkenheid, doorbreken van taboes. Speciale boosheid: De verloedering van de radio, de hypocrisie en het onderspitten van kwetsbare mensen.
- De Wagt vertelt hoe hij als 23-jarige via Philips bij Radio Herrijzend Nederland kwam. "Ik moest en wilde in de journalistiek." Waarom hij niet voor de VPRO koos. "De VPRO vond ik buiten de maatschappij staan. Bij de VARA gebeurde van alles." Woonde korte tijd in het huis van dominee Spelberg.
- De Wagt over zijn jeugdprogramma's, o.a. de Groene Kalebas. Vaak volgde daarna het jazzprogramma van Pete Felleman, die beweerde dat hij de luistercijfers op zaterdagmiddag omhoog schroefde. De Wagt: "Laten we het daar maar niet over hebben."
Tune van het programma De Groene Kalebas met een bijdrage door Rijk de Gooyer.
- De Wagt: "Wel een beetje gênant om terug te horen. Het is was wel een brutaal programma en erg populair." Vertelt iets over de inhoud. Jongeren ontvingen ministers en sportlieden. "Iedereen die ik vroeg kwam en iedereen flikkerde over een afstapje. Deuren werden dicht gesmeten. Wim Bijmoer die van een trap viel. En dat deden ze op school na." De Wagt: "Ik was journalistiek-nieuwsgierig en had gelukkig een baas, Broeksz, die hield ook van vechten."
- Fragment uit het klankbeeld 'Drees wordt zeventig' (03-07-1957, oudHA-003744).
- Pres. "Wat een merkwaardig programma." De Wagt lacht: "Drees deed zelf open. Ze presenteerden koekjes. Het had iets warms. De Dreesen waren ontzettend aardige mensen. Maar als je het nu hoort..."
- Fragment uit het eerste deel van de serie 'Geen tijd voor helden' over de NAVO (12-02-1960, oudHA-015420).
Pres.: "Een beetje tweeslachtig programma."
- De Wagt verklaart de titel van de serie. Zelf zegt hij antimilitaristisch te zijn. Had een reis gemaakt langs het IJzeren Gordijn. Het was geen pacifistisch programma. Vertelt over de "ontspannen" ontmoetingen die hij had met militairen. Bob Uschi maakte mooie teksten maar met "lange zilveren vingers die de lucht in wezen" had De Wagt moeite. Het was het einde van een jarenlange samenwerking.
- Over satire op de radio in de jaren vijftig, dat daarvoor niet bestond, zegt De Wagt: "Het waren brave tijden. Je moest beleefd en gehoorzaam zijn."
- Fragment uit de laatste aflevering van Marimba (24-04-1964, oudHA-009523). Met bijdragen over reclame door de acteur Ko van Dijk en over de Bescherming Burgerbevolking.
- Pres.: "Een kwaaie man achter dit programma." Volgt een gesprek over de bedoelingen van het satirische programma. De Wagt: "We wilden doorprikken. Er zat iets in van kwetsbaarheid die we omzetten in agressie."
- Fragment uit 'Marimba' (1962) over de film 'Het Gerucht' over de liefde tussen twee vrouwen. Gevolgd door een liedje door Diana Dors (24-04-1964, oudHA-009523).
- De Wagt: "Dat was in die tijd iets nieuws, dat hijgende." Vertelt over een serie die hij maakte over de psychologie: 'Signalementen van het ik'. Een aflevering over homofilie leidde tot heftige reacties. "Homofilie was toen nog niet uitgevonden." Maakte daarna een serie 'het andere ik'. Het eerste programma ging over een man die zijn vrouw had vermoord. Journalisten op de persconferentie waren razend: Dat kan geen moordenaar zijn, zo'n aardige man. "Dat zwart-wit-denken was toen nog aan de gang". Pres. concludeert dat Marimba 'Zo is het toevallig ook nog 'ns een keer' heeft opgeleverd maar dat het ook snel is ingehaald door andere programma's. De Wagt zegt er twee jaar langer mee door te zijn gegaan dan hij wilde. Broeksz wilde dat het doorging want Marimba was het enige programma dat mensen van de tv afhield.
- Fragment uit het klankbeeld 'Een soldaat sliep op zijn overjas en droomde dat het vrede was' (uitgezonden op 04-05-1984).
- Pres.: " De soldaat komt steeds bij jou terug." De Wagt: "Soldaten zijn de meest kwetsbare mensen." Herinnert zich een voorval uit zijn jeugd. "Jonge mensen die verdomme naar anderen moeten luisteren."
Afsluiting en afkondiging.