De Radiovereniging

Jan de Troye 1

De Radiovereniging

Jan de Troye 1

De Radiovereniging, programma van het Genootschap van Vrienden van het Medium Radio, gemaakt door Wim Noordhoek en voorzitter Arend Jan Heerma van Voss.

Eerste deel van een tweedelig vraaggesprek met Jan de Troye over zijn omroepverleden bij de VARA, vooral gericht op de periode dat hij radio-verslaggever was. In deze uitzending wordt De Troye geconfronteerd met zijn geruchtmakende reportages van de watersnoodramp in februari 1953. ("Het was journalistiek geluk dat ik als eerste ter plaatse was").

Achtereenvolgens
0'00" Tune - Aankondiging Cor Galis. Weerbericht van de vooravond van de watersnoodramp in 1953 zie (HA-2369). Tune.
na 2'30" Jan de Troye reageert op het fragment. Mededeling door Wim Noordhoek.
Presentator leest biografie van Jan de Troye .
na 4'36" Jan de Troye vertelt over zijn sportieve hobby's cricket en tennis en over zijn literaire activiteiten ("Ik heb nooit een poging gedaan om mijn novellen te publiceren").
na 6'15" Aankondiging presentator.
Fragment uit een reportage van Jan de Troye vanuit de Rotterdamse haven, d.d. 24-4-1947 (zie HA-1963).
na 10'30" Jan de Troye vertelt zijn herinnering aan deze reportage. Vertelt hoeveel werk hij als radioverslaggever in die tijd deed. ("Je was in die tijd omnivoor"). Op vraag presentator vertelt De Troye hoe hij bij de radio terecht kwam. ("Via een advertentie in het Vrije Volk"). Zegt dat het een jeugddroom van hem was om bij de radio te werken. ("Ik ben in 1946 bij de VARA begonnen").
na 13'42" Aankondiging presentator.
Fragment uit een vraaggesprek van Jan de Troye met de Amerikaanse componist Irving Berlin uit 1948 (zie HA-908)
na 17'39" Jan de Troye en de pres. belichten het fragment. Aankondiging pres.
na 18'40" Fragment uit een reportage van de feestelijkheden rond de troonswisseling in 1948 in Amsterdam. (zie HA-456).
na 22'20" De Troye geeft zijn commentaar op het fragment gesprek gaat voort over de stijl van de verslaggeving in die tijd.
na 25'40" Aankondiging presentator
na 26'10" Fragment uit een reportage over een bijeenkomst over de Korea-politiek in 1950 (zie HA-35140).
na 30'10" Presentator en De Troye geven hun commentaar op het fragment en de ideeën die er in deze Koude oorlogperiode heersten over het communisme.
na 34'00" Aankondiging presentator
Jan de Troye vertelt op verzoek presentator hoe hij als eerste verslaggever ter plaatse was bij de watersnoodramp van 1953.
("Dat was journalistiek geluk").
na 36' Fragment uit de eerste reportage van de watersnood op 1-2-1953 (zie HA-2370).
na 41' Jan de Troye vertelt zijn herinnering aan deze reportage.
na 43' Fragment uit een reportage van de watersnood op 1-2-1953. (zie HA-2374).
na 44' Jan de Troye vervolgt zijn verhaal over de watersnood en de wijze van verslaggeving die hij hanteerde.
Aankondiging presentator
na 46'10" Fragment uit een reportage van de watersnood vanuit een vliegtuig waarmee Jan de Troye over het rampgebied vliegt. (zie HA-2376).
na 54'58" Afsluiting van het gesprek. Tune.
Afkondiging Cor Galis.

advertentie