Argos

Hormonen in vlees

Argos

Hormonen in vlees

Argos over hormonen in het vlees

Inleidende teksten:

TEKST 1.
"Stop de biotechnologie", riepen dierenbeschermers gisteren in de Tweede Kamerleden toe. Het parlement gaf gisteren toestemming voor het fokken met de stier Herman. Herman, de eerste door menselijk handelen veranderde stier op de wereld.
In Argos gaat het vanmiddag niet over Herman maar over hormonen. Hormonen in het vlees. Hoe we onze kalveren en koeien met behulp van hormonen en medicijnen omvormen tot vleesfabriekjes.
Waarom Herman wel en hormonen, althans officieel, niet? De met de mond beleden ethiek tegen het licht. Hoe consequent is het Ministerie van Landbouw? Een rondgang langs veehandelaars, veeartsen, de veevoerindustrie en de boeren. Clenbuterol? Hormonen? Maar dat zijn toch kwesties van lang geleden? "Tachtigprocent van de kalverenhouders gebruikt clenbuterol", roept de officier van Justitie in Almelo tijdens een rechtszaak enige maanden geleden. Volgens het Ministerie van Landbouw is er niets aan de hand. "Allemaal overdreven" zegt de secretaris van de Maatschappij voor Diergeneeskunde, de heer Jorna, zelfs een beetje geprikkeld.
Jorna:

TEKST 2.
De fantasie van het circuit is eindeloos. Deshormonen, clenbuterol, salbutamol, Ginseng, aspirines, natuurlijke hormonen. En sinds kort is vrij in Nederland verkrijgbaar het zogenaamde Belgische wondervoer. Kalfjes in tien weken klaar voor het slachthuis terwijl ze er normaal een half jaar over doen, zo gonst het onder boeren.

TEKST 3.
Dinsdagochtend. Nederhorst ten Berg. Boer Hilbert Korver belt de Algemene Inspectiedienst om te weten te komen wat dat Belgische wondervoer precies inhoudt.
Achter de boerderij ligt, een beetje ouderwets, een mesthoop en op de deel staan pas geboren kalveren. Er zijn alleen een ligboxstal en een kuil bijgekomen. Maar op de twintig bunder weiland grazen nog steeds veertig koeien - één hectare voor twee beesten. Want Korver houdt niet van krachtvoer en intensief boeren. Zijn beesten eten nog gras.

TEKST 4
Woensdagochtend. Ingeklemd tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de A.1. bevinden we ons op het Utrechtse industrieterrein Lage Weide. Na alle verhalen over Belgisch wondervoer, willen we wel eens weten hoe het met het in Nederland geproduceerde veevoer zit. Het fabriekscomplex van de Coöperatieve Aan- en Verkooporganisatie voor de Land- en Tuinbouw, Cavo Latuco ligt er bedrijvig bij. Cavo Latuco is een van de marktleiders als het gaat om de verkoop van veevoer. Ir. L.L.M. de Lange, hoofd landbouwkundige afdeling leidt ons rond.


TEKST 5.
De heer Odink is voorzitter van de Stichting Kwaliteitsgarantie vleeskalverensector, vorig jaar opgericht om het ernstig aangetaste blazoen van de branche te zuiveren. Zeven controleurs gaan sinds kort onaangekondigd de boerenerven op om te controleren of de kalveren niet onnatuurlijk hard groeien. Ze nemen jaarlijks 25-duizend urinemonsters van de half miljoen kalveren in Nederland.
Toen de controleurs van de SKV met hun werk begonnen liep het gemiddelde slachtgewicht van kalveren meteen terug met dertig kilo. Maar helaas, één van de eerste mesters die veroordeeld werd was een bestuurslid van deze zelfde SKV.
Er moet heel wat aan de hand geweest zijn, dat de kalvermesters zelf het initiatief namen voor de controles, zo leggen we Odink voor.

TEKST 6.
De afgelopen weken zijn voor de rechtbank in Almelo een groot aantal kalvermesters, veeartsen en handelaren veroordeeld voor het gebruik van het verboden clenbuterol, ook wel omschreven als 'huppelwater'. In januari volgen zaken voor de rechtbanken in Den Bosch en Breda. Volgens de maatschappij voor diergeneeskunde zijn acht dierenartsen intensief betrokken bij de affaire. Vierenveertig andere dierenartsen hebben zich in meer of mindere mate ingelaten met het toedienen van clenbuterol. In totaal zijn tientallen kalvermesters, veehandelaren en bedrijven bij het schandaal betrokken. Het gebruik van clenbuterol is inmiddels, uit schrik over de ontdekking, drastisch teruggelopen. Maar is dat definitief?
De heer Hambeukers is hoofd van de afdeling-zuid van de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van landbouw. Hij zit in een oud, mistroostig gebouw in Eindhoven, dichtbij de grens met België waar van oudsher een levendige handel bestaat in verboden groeibevorderaars. Hoe staat het er volgens hem voor met het gebruik van groeibevorderaars en wat hebben de laatste acties voor resultaat gehad?

TEKST 7.
Een van die aanvallen kwam van de voorzitter van het productschap voor vee en vlees, het vroeger PvdA-tweede kamerlid Tazelaar. Op een afscheidsreceptie van de adjunct-directeur van der Algemene Inspectie Dienst, Enting, veegde Tazelaar de vloer aan met de acties van het openbaar ministerie in Almelo - die het verschil niet zou weten tussen bijvoorbeeld wit en rood vlees.

TEKST 8.
De straffen die u eist zijn een lachertje, ze staan in geen verhouding met de winst die de illegale handel oplevert, is vrij vertaald de grief van de Algemene Inspectiedienst. Enige tijd geleden constateerde de opsporingsdienst bitter dat tegen een groothandel een boete was geëist van vijftig mille terwijl datzelfde bedrijf een miljoen aan de handel had verdiend?

TEKST 9.
Dopharma is een conglomeraat van bedrijven en Bv-tjes in Raamsdonkveer. Begin 1980 zette Dopharma al miljoenen om met de handel van verboden hormonen. Het staat onder leiding van directeur-eigenaar W.N de B., die binnenkort opnieuw terecht zal staan voor handel in clenbuterol. De onderneming is al jarenlang in opspraak. In de wereld van de farmaceutische groothandelaren wordt graag gedaan alsof Dopharma de enige rotte appel in de mand is. Maar het bedrijf heeft wel ongeveer de helft van de Nederlandse dierenartsen contractueel aan zich gebonden. Opnieuw de officier van Justitie, de heer Oosterhof.

TEKST 10.
..

TEKST 11.
..

TEKST 12.
Stellen dierartsen het misbruik van hormonen zelf eigenlijk wel eens aan de kaak wanneer ze het in hun praktijk tegenkomen)

TEKST 13.
Conclusie: de maatschappij ziet het niet als haar probleem en stelt geen normen aan het handelen van de bij haar aangesloten dierenartsen.