steun vpro

Buurman en Buurman

Fototoestel

Buurman en Buurman

Fototoestel

Poppenanimatie over twee buurmannen die allerlei klusjes doen. Ze beginnen vol enthousiasme, maar helaas gaan de klussen altijd de mist in.