Babar en de belevenissen van Badou

De kroonraad

Babar en de belevenissen van Badou

De kroonraad

Badou probeert Andi een Koninklijke make-over te geven, zodat hij wordt toegelaten tot de prestigieuze Kroonraad. De Kroonraad, bestaande uit alle Koningen en Koninginnen van alle Koninkrijken, komt bijeen om te vergaderen over de zoetbessen. Ze worden namelijk allemaal opgegeten door de bandietvogels. De Raad komt er niet uit wat ze moeten doen, dus stelt Badou voor om advies aan Andi te vragen. In zíjn Koninkrijk worden de zoetbessen namelijk níet gestolen. Iedereen vindt Andi te min om advies aan te vragen. Hij heeft geen Paleis, geen bediendes en geen kroon. Uiteindelijk is het Andi die het probleem oplost en zo ook bewijst dat je geen kroon nodig hebt om een goeie Koning te kunnen zijn.

advertentie