Omgaan met vergeten - ELIEN DUMON, opleiding journalistiek Arteveldehogeschool, Gent