Hollandse boeren op zoek naar Lebensraum Deel 1, 11.03

Hollandse boeren op zoek naar Lebensraum Deel 1, 11.03

*Onderbroken door schaatsen. Zie deel 2 voor vervolg gesprek.* Ze kwamen uit Groningen, Drenthe en zelfs de Randstad: ‘Hitler’s broedervolk’. De ruim vijfduizend Nederlandse boeren trokken als Arische pioniers naar de bezette Sovjet-Unie om daar vol goede foute moed aan het Groot-Germaanse rijk te bouwen.Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel schreef er het boek Hitlers broedervolk over. De historica is te gast.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Guantanamo Bay: een lapje Amerikaanse huurgrond op Cuba; De kweekschool van de Britse machthebbers; De column is van John Jansen van Galen; De Bezeten Wereld: Is de PvdA overjarig?; Hollandse boeren op zoek naar Lebensraum; Het Spoor Terug- De Nieuwe Stad