De kwestie: Het einde van het Zwitserse bankgeheim

De kwestie: Het einde van het Zwitserse bankgeheim

Er komt een einde aan het Zwitserse bankgeheim. Afgelopen woensdag hebben Zwitserland en de Europese Unie een verdrag getekend over fiscale transparantie. Wat houdt dat verdrag precies in? Welke gegevens gaan Zwitserse banken vrijgeven? Welke gevolgen heeft dat voor mensen met een Zwitserse bankrekening? Jesse Frederik, journalist bij de Correspondent, is in de studio om toelichting te geven.

Dit fragment is onderdeel van

Argos

In deze uitzending: De klas van meester Gijs Pesten, homoseksualiteit en drugsvoorlichting het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt vele opvoedtaken op haar bordje. Maar hebben leerkrachten daar wel tijd voor? Meester Gijs werkt op het Baken Stad College, een vmbo-school in Almere. Daar geeft hij onder meer les aan twee tweede klassen. Het zijn LB klassen, dat is het laagste niveau van het vmbo. De L staat voor LWOO, leerwegondersteunend onderwijs. Bijvoorbeeld voor kinderen met taalachterstand, ADHD of autisme. De B staat voor BBL, Basis beroepsgerichte leerweg, de minst zware opleiding binnen het vmbo. Meester Gijs voedt de hele dag op. Hij komt daardoor ternauwernood aan lesgeven toe. De hele les is hij bezig met corrigeren, straffen, belonen, kortom met orde houden. Argos vanaf de schoolbanken in lokaal Blauw 18, de klas van meester Gijs. De kwestie: Het einde van het Zwitserse bankgeheim Er komt een einde aan het Zwitserse bankgeheim. Afgelopen woensdag hebben Zwitserland en de Europese Unie een verdrag getekend over fiscale transparantie. Wat houdt dat verdrag precies in? Welke gegevens gaan Zwitserse banken vrijgeven? Welke gevolgen heeft dat voor mensen met een Zwitserse bankrekening? Jesse Frederik, journalist bij de Correspondent, is in de studio om toelichting te geven. Presentatie: Max van Weezel.

advertentie