Tegenlicht in de klas

Europa, ga waar werk is

Tegenlicht in de klas

Europa, ga waar werk is

Vak: Economie & aardrijkskunde. De Europese Unie is naar haar eenwording langzaam uitgegroeid tot meer eenheid. Schengen en de Europese muntunie zijn daar voorbeelden van. Maar is er ook een gezamenlijke arbeidsmarkt voor de EU-landen mogelijk? Nu de jeugdwerkloosheid in de landen aan de Middellandse Zee twee tot vier keer zo hoog is als in Nederland, trekken jonge zuiderlingen steeds vaker naar Noord-Europa. De grenzen houden ze niet tegen en ook de wetgeving geeft meer vrijheid. De publieke opinie is echter nog niet zo ver.

advertentie