steun vpro

Op mosasaurusjacht in Angola

ScienceFlash Weekjournaal

Op mosasaurusjacht in Angola

ScienceFlash Weekjournaal

Conservator van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht Anne Schulp is net terug van zijn mosasaurusjacht in Angola.