Dominante apevrouwtjes - Charlotte Hemelrijk

Adams Appel - Buitenstaanders

Dominante apevrouwtjes - Charlotte Hemelrijk

Adams Appel - Buitenstaanders

De meerderheid en de minderheid: hoe reageren ze op elkaar?
Bioloog prof.dr. Charlotte Hemelrijk laat zien dat bij apen geldt: hoe meer mannen des te dominanter de vrouwen. Ze zijn gemiddeld dan wel ondergeschikt, maar ze worden dominanter naarmate er meer mannetjes in de groep zitten. Hemelrijk deed o.a. onderzoek bij de Java-aap in Indonesië.

advertentie