Marketing en Internet

De Fascinatie - Willemijn van Dolen

Marketing en Internet

De Fascinatie - Willemijn van Dolen

Dr.Willemijn van Dolen, universitair hoofddocent Marketing en directeur van de Amsterdam MBA, stelt dat marketing blijvend is veranderd door internet. De mindset van marketeers dient te veranderen en marketeers moeten internet niet langer als een aparte wereld zien. Van Dolen laat ook zien dat de kracht van groepsactiviteit op internet onomkeerbaar is en dat er een machtsverschuiving te zien is van bedrijven naar consumenten.

advertentie