Grootsche huldebetooging voor Hare Majesteit de Koningin op het Malieveld te 's-Gravenhage (lange versie)

18 november 1918 (deels met geluid)

Grootsche huldebetooging voor Hare Majesteit de Koningin op het Malieveld te 's-Gravenhage (lange versie)

18 november 1918 (deels met geluid)

Deze film bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Groot defile op het Malieveld in Den Haag voor Koningin Wilhelmina en de overige leden van de Koninklijke Familie. Men is hierbij gezeten in een rijtuig. 2. Festiviteiten tijdens Landdagen van de Bijzondere Landstorm in Den Haag en Maastricht, in aanwezigheid van o.a. de minister van defensie Deckers. 3. Vergadering van gewestelijke secretarissen van de Landstorm met defensieminister F. Beelaerts van Blockland in Utrecht. 4. Boottocht met de Hr.Ms. Tromp van Den Helder naar Dordrecht in verband met de Landstormfeesten.