20.000 mijlen over zee – De wereldreis van onderzeeboot “ K XVIII”

Deel 2, 1934 (43 min, 55 sec.)