20.000 mijlen over zee – De wereldreis van onderzeeboot “ K XVIII”

Deel 1, 1934 (52 min, 45 sec.)