wat u moet weten als u geeft om de VPRO

Als u de VPRO ondersteunt met een bijdrage zijn we u erg dankbaar. Wij investeren dat in talentontwikkeling, innovatie en ondersteuning van cultuur. Dit komt samen in de programmering van de VPRO. Eigenzinnig, verrassend, en gelaagd.

basiswaarden

De VPRO heeft enkele basiswaarden opgesteld. Deze regels zijn gebaseerd op de gedragscode van het VFI (De Vereniging van Fondsenwervende Instellingen).

De VPRO:

  • besteedt zoveel mogelijk van de ontvangen middelen aan het goede doel. Dit zijn de drie pijlers:  talentontwikkeling, innovatie en ondersteuning van cultuur;
  • houdt zich aan de volgende criteria bij alle werving en besteding van donatiegelden: de journalistieke onafhankelijkheid komt nooit in het geding, en de VPRO levert nooit een bijdrage aan winst van derden;
  • streeft naar maximale kwaliteit bij alle uitvoerende werkzaamheden;
  • toont respect voor de gever bij werving;
  • informeert gevers ten minste één keer per jaar via e-mail over de besteding en eventuele voortgang van projecten;
  • gaat nauwkeurig om met vragen, klachten en opmerkingen van gevers;
  • gaat zorgvuldig om met de gegevens van gevers.

    Ja, ik wil de VPRO steunen. Klik hier

veelgestelde vragen

Het vragen om extra bijdrage voor de VPRO levert natuurlijk vragen op. Daarom beantwoorden wij hieronder enkele veelgestelde vragen.

- Ik steun de VPRO al met mijn lidmaatschap. Waarom vraagt VPRO leden ook om te doneren?
- Waar besteedt de VPRO het geschonken geld aan?
- Heeft de VPRO zelf ook bezuinigd?
- Is de VPRO arm?
- Hoeveel subsidie krijgt de VPRO?
- Betaalt de VPRO salarissen boven de ‘Balkenende norm’?
- Wat verdient de directeur?
- Waarom verhogen jullie de contributie niet, in plaats van om giften te vragen?
- Waarom zoeken jullie geen sponsors?
- Waarom is de VPRO niet gefuseerd met bijvoorbeeld de AVRO, BNN of VARA?
- Waarom worden jullie geen commerciële omroep in plaats van afhankelijk te blijven van subsidies?
- Hoe hoog moet mijn gift zijn?
- Ik wil graag mijn bijdrage automatisch willen laten incasseren. Kan dat?
- Wat is het bankrekeningnummer van de VPRO?
- Ik wil geen eenmalige gift doen, maar graag voor onbepaalde tijd jaarlijks een bedrag overmaken.
- Hoe weet ik zeker dat de VPRO mijn geld goed besteedt?
- Wat krijg ik terug voor mijn gift?
- Kan ik het jaarverslag lezen?
- Beschikt de VPRO over een ANBI –status?
- Valt een schenking aan de VPRO onder het successie en schenkingsrecht?
- Hoeveel van deze gift kan ik aftrekken bij de belastingdienst?
- Kan ik ook een lijfrente voor de VPRO afsluiten?
- Ik zou de VPRO graag in mijn testament op willen nemen. Kan dat?

Ik steun de VPRO al met mijn lidmaatschap. Waarom vraagt VPRO leden ook om te doneren?
De VPRO wil graag blijven investeren zijn programmering dat komt samen in talentontwikkeling, innovatie en de ondersteuning van cultuur. Nu er flink gekort is op de subsidie vanuit de overheid heeft de VPRO gereorganiseerd en een flinke bezuinigingsslag gemaakt. Maar om te kunnen blijven investeren in de ontwikkeling van onze programmering vraagt de VPRO ook zijn leden om hulp.

Waar besteedt de VPRO het geschonken geld aan?
Het geschonken geld wordt uitsluitend besteed aan VPRO-programma’s. Hiervoor zijn drie pijlers geformuleerd: talentontwikkeling, innovatie en ondersteuning van cultuur.

Klik hier voor een duidelijk overzicht van de uitgaven (pdf), uit de VPRO Etalage januari 2018.

Heeft de VPRO zelf ook bezuinigd?
Jazeker, de eerste bezuinigingen zijn overheadkosten. Er is in 2013 een grote ingrijpende bezuinigronde doorgevoerd.

Is de VPRO arm?
De VPRO is een relatief arme publieke omroep en heeft alleen vermogen in zijn gebouw zitten. Onze inkomsten worden vooral ingezet voor programma’s.

Hoeveel subsidie krijgt de VPRO?
Vanaf 2014 ontvangt de VPRO 34 miljoen subsidie, dat was eerder 43 miljoen.

Betaalt de VPRO salarissen boven de ‘Balkenende norm’?
Nee, bij de VPRO is niemand in dienst met een salaris boven de Balkenende-norm.

Wat verdient de directeur?
De directeur verdient bruto 145.905 euro per jaar. Dat is het laagste directeurssalaris bij de Publieke Omroep.

Waarom verhogen jullie de contributie niet, in plaats van om giften te vragen?
Als we de contributie verhogen, forceren we alle leden en abonnees tot extra uitgaven. Wij geven er de voorkeur aan mensen zelf te laten kiezen voor een extra gift.

Waarom zoeken jullie geen sponsors?
De VPRO werkt bij een aantal programma’ s al samen met sponsors. Echter, als publieke omroep mogen wij alleen bij educatieve en culturele programma’s met sponsors samenwerken onder strenge voorwaarden. Voor journalistieke en bijvoorbeeld jeugdprogramma’s is samenwerking met een sponsor niet toegestaan.

Waarom is de VPRO niet gefuseerd met bijvoorbeeld de AVRO, BNN of VARA?
De VPRO heeft gekozen voor een zelfstandige positie in het bestel omdat we geen concessies willen doen aan onze eigen programma-aanbod. Door te fuseren met VARA of AVRO werden we gedwongen tot een minder geprofileerd en eigenzinnig aanbod, daarmee zouden we onze achterban geen dienst bewijzen.

Waarom worden jullie geen commerciële omroep in plaats van afhankelijk te blijven van subsidies?
De VPRO vindt zijn journalistieke onafhankelijkheid van groot belang. Voor een commerciële omroep is het lastig deze onafhankelijkheid te garanderen. Voor de publieke omroep is deze onafhankelijkheid juist een wettelijke taak en deze garantie vinden wij van grote waarde.

Hoe hoog moet mijn gift zijn?
Gemiddeld liggen die giften die de VPRO ontvangt op € 38,00 per jaar. U kunt zelf bepalen, hoe veel, hoe vaak en hoe u geeft. Elke bijdrage is natuurlijk welkom. U kan ook slim geven. Maar ook eenmalig, doorlopend of direct wat overmaken.

Ik wil graag mijn bijdrage automatisch willen laten incasseren. Kan dat?
Ja, natuurlijk.

Wat is het bankrekeningnummer van de VPRO?
Het bankrekeningnummer van de VPRO is NL91 INGB 0000 250 000. Hierop kan u een bedrag storten o.v.v. gift. Het kan sinds kort ook direct via iDeal

Ik wil geen eenmalige gift doen, maar graag voor onbepaalde tijd jaarlijks een bedrag overmaken.
Dat kan! U kan dat doen via slim geven, dan is de gift af te trekken van het belastbaar inkomen. Of u geeft via het geefformulier. Maar eerst contact over de eventuele schenking is ook een mogelijkheid, neem dan contact op via geven@vpro.nl of 088-2058 888.

Hoe weet ik zeker dat de VPRO mijn geld goed besteedt?
Elk jaar krijgen de gevers een digitale nieuwsbrief over waar het geld aan besteed is. Alle giften gaan naar de programmering, verdeeld in talentontwikkeling, innovatie en ondersteuning van cultuur. Ook in ons jaarverslag doen we jaarlijks verlag van de projecten die wij hebben kunnen ontwikkelen en uitvoeren.

Wat krijg ik terug voor mijn gift?
Wij hebben besloten geen cadeautjes terug te geven. Dit geld investeren wij liever in programmering, verdeeld in talentontwikkeling, innovatie en ondersteuning van cultuur.

Kan ik het jaarverslag lezen?
Ja, natuurlijk.

Beschikt de VPRO over een ANBI–status?
Ja, dit zorgt ervoor dat de VPRO geen schenkings- en successiebelasting hoeft te betalen en dat u slim kan geven.

Valt een schenking aan de VPRO onder het successie en schenkingsrecht?
Nee, de VPRO is als ANBI vrijgesteld van het successie-en schenkingsrecht. Dat betekent dat u een eenmalige gift als persoonsgebonden aftrek van de inkomensbelasting kunt aftrekken. De belastingdienst creëert dus gunstige voorwaarden om te geven.

Hoeveel van deze gift kan ik aftrekken bij de belastingdienst?
De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van je drempelinkomen, maar minimaal € 60. U mag maximaal 10% van het drempelinkomen aan gewone giften aftrekken. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder de persoonsgebonden aftrek.

Kan ik ook een lijfrente voor de VPRO afsluiten?
Ja, graag zelfs. Dat kan via de schenkingsovereenkomst. U kan ook eerst contact opnemen met Publieksservice, geven@vpro.nl of via 088-2058 888.

Ik zou de VPRO graag in mijn testament op willen nemen. Kan dat?
Ja, graag zelfs. Nalaten is een prachtige mogelijkheid om bij te dragen aan de VPRO. U kan contact opnemen met VPRO Publieksservice, geven@vpro.nl of via 088-2058 888.

advertentie