Wij leggen de lat hoog. Altijd. Wat we maken mag geen compromis zijn. Dankzij u is er ruimte voor onze ambities. Die maakten we in 2018 waar met 3.9 miljoen euro uit de verenigingskas. Met dit geld, dat u samen met andere leden, abonnees en donateurs bijeenbrengt, zijn we tot aanzienlijk meer, mooier én beter in staat dan op basis van alleen onze subsidie mogelijk is.

Steeds meer mensen steunen ons met extra donatie
Weet u dat 220.000 mensen al minstens twintig jaar VPRO-lid zijn? En wat ook geweldig is: vijftien procent van alle leden en gidsabonnees gunde ons in 2018 gemiddeld € 33,- extra. Af en toe ontvangen we zelfs een erfenis. En inmiddels zijn er al 335 mensen die onze financiële positie versterken met een periodieke schenking van minimaal vijf jaar. Dat is fiscaal gunstig want volledig aftrekbaar. Hebt u hier ook oren naar? Kijk dan voor meer informatie op vpro.nl/slimgeven.

We maken het dankzij u
In 2018 maakten we met een injectie van € 250.000 uit de verenigingskas elke werkdag op NPO Radio 1 het late night cultuurmagazine Nooit Meer Slapen. Staken we € 240.000,- extra in de totstandkoming van documentaires en investeerden we bijna twee ton in reisseries; voor Door het Hart van China lapten we € 70.000,- euro bij, en deden € 62.000,- bij Onze man in Teheran (2), € 20.000,- bij Tokidoki en € 40.000,- bij Sahara.

U geeft ons meer tijd voor research
In plaats van vlugvlugvlug via de snelste weg, gaan we buiten de gebaande paden op zoek naar verhalen. Zodat u bijvoorbeeld in onze reisseries het wezen ervaart van een samenleving die schuilgaat áchter de tips van een avontuurlijke vakantie.

U biedt ons ‘ontwikkelingshulp’
Wij spreken van ontwikkeling als we een programma-idee uitwerken tot een compleet plan. In 2018 gaven we aan ontwikkeling van televisieprogramma’s € 350.000,- uit. Daarnaast ontwikkelden we met € 200.000,- uiteenlopende online producties zoals De snijtafel, de razend populaire YouTube-serie van Kasper C. Jansen. Ruim anderhalve ton maakte we vrij voor nieuwe podcasts.

U sponsort veelbelovend VPRO-talent
Met verenigingsgeld financieren we ook VPRO Dorst. Kweekvijver voor jonge makers die graag ideeën voor programma’s en podcasts ontwikkelen en tegelijkertijd zichzelf. Bij VPRO Dorst krijgen aanstormende programmamakers een traject van masterclasses en coaching.

De VPRO maakt school met uw steun
Wat maakt VPRO zo VPRO? Die vraag ligt ten grondslag aan de oprichting van de VPRO School, die in 2018 met € 50.000,- van de grond kwam voor medewerkers in verschillende disciplines. Missie: het VPRO-DNA doorgeven aan professionals die (betrekkelijk) nieuw zijn in onze organisatie. De eigen stijl intern doorgeven en verankeren. Voor de VPRO van nu en van de toekomst.

basiswaarden

De VPRO heeft enkele basiswaarden opgesteld. Deze regels zijn gebaseerd op de gedragscode van het VFI (De Vereniging van Fondsenwervende Instellingen).

De VPRO:

  • besteedt zoveel mogelijk van de ontvangen middelen aan het goede doel. Dit zijn de drie pijlers:  talentontwikkeling, innovatie en ondersteuning van cultuur;
  • houdt zich aan de volgende criteria bij alle werving en besteding van donatiegelden: de journalistieke onafhankelijkheid komt nooit in het geding, en de VPRO levert nooit een bijdrage aan winst van derden;
  • streeft naar maximale kwaliteit bij alle uitvoerende werkzaamheden;
  • toont respect voor de gever bij werving;
  • informeert gevers ten minste één keer per jaar via e-mail over de besteding en eventuele voortgang van projecten;
  • gaat nauwkeurig om met vragen, klachten en opmerkingen van gevers;
  • gaat zorgvuldig om met de gegevens van gevers.

    Ja, ik wil de VPRO steunen. Klik hier

veelgestelde vragen

Vragen om een extra bijdrage roept natuurlijk vragen op. Hieronder beantwoorden wij de meeste. Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op met VPRO Publieksservice via publieksservice@vpro.nl

- Ik steun de VPRO al met mijn lidmaatschap. Waarom vragen jullie leden ook om te doneren?
- Waaraan besteedt de VPRO giften?
- Heeft de VPRO zelf ook bezuinigd?
- Is de VPRO armlastig?
- Hoeveel subsidie krijgt de VPRO?
- Betaalt de VPRO salarissen boven de ‘Balkenende norm’?
- Wat verdient de directeur?
- Waarom verhogen jullie de contributie niet?
- Waarom zoeken jullie geen sponsors?
- Waarom is de VPRO niet gefuseerd met een andere omroep?
- Waarom wordt de VPRO geen commerciële omroep zodat jullie niet meer afhankelijk zijn van subsidies?
- Hoe hoog moet mijn gift zijn?
- Ik wil graag mijn bijdrage automatisch willen laten incasseren. Kan dat?
- Wat is het bankrekeningnummer van de VPRO?
- Kan ik voor onbepaalde tijd jaarlijks een bedrag overmaken?
- Hoe weet ik zeker dat de VPRO mijn geld goed besteedt?
- Wat krijg ik terug voor mijn gift?
- Waar kan ik het jaarverslag vinden?
- Beschikt de VPRO over een ANBI –status?
- Valt een schenking aan de VPRO onder het successie en schenkingsrecht?
- Is mijn gift aftrekbaar voor de belasting?
- Kan ik ook een lijfrente voor de VPRO afsluiten?
- Ik wil de VPRO graag in mijn testament opnemen. Kan dat?

Ik steun de VPRO al met mijn lidmaatschap. Waarom vragen jullie leden om ook te doneren?
De afgelopen jaren is er flink gekort op de subsidie vanuit de overheid. VPRO heeft gereorganiseerd en een flinke bezuinigingsslag gemaakt. Maar wat we maken mag geen compromis zijn. Met extra geld van leden zijn we tot meer in staat dan op basis van alleen onze subsidie mogelijk is.

Waaraan besteedt de VPRO giften?
We besteden giften aan innovatie en ontwikkeling van talent en programma’s. Ten behoeve van onze programma’s nemen we bijvoorbeeld meer tijd voor research. In plaats van vlugvlugvlug via de snelste weg, gaan we buiten de gebaande paden op zoek naar verhalen.

Klik hier voor het jaaroverzicht.

Heeft de VPRO zelf ook bezuinigd?
Jazeker. Er is in 2013 een grote ingrijpende bezuinigronde doorgevoerd.

Is de VPRO armlastig?
De VPRO heeft alleen vermogen in zijn gebouw zitten.

Hoeveel subsidie krijgt de VPRO?
Vanaf 2014 ontvangt de VPRO 34 miljoen subsidie, dat was eerder 43 miljoen.

Betaalt de VPRO salarissen boven de ‘Balkenende norm’?
Nee, bij de VPRO is niemand in dienst met een salaris boven de Balkenende-norm.

Wat verdient de directeur?
De directeur verdient bruto 145.905 euro per jaar. Dat is het laagste directeurssalaris bij de Publieke Omroep.

Waarom verhogen jullie de contributie niet?
Als we de contributie verhogen, dwingen we alle leden en abonnees tot extra uitgaven. Wij laten de keuze voor meer betalen over aan iedereen persoonlijk.

Waarom zoeken jullie geen sponsors?
Als publieke omroep mogen wij alleen in het kader van educatieve en culturele programma’s onder strenge voorwaarden met samenwerken sponsors. Dit doen we bij een aantal programma’s. Voor journalistieke en bijvoorbeeld jeugdprogramma’s is samenwerking met een sponsor niet toegestaan.

Waarom is de VPRO niet gefuseerd met een andere omroep?
We willen geen concessies doen aan ons programma-aanbod. Bij een fusie met VARA of AVRO werden we gedwongen tot een minder geprofileerd aanbod. Daarom hebben we gekozen voor een zelfstandige positie in het bestel.

Waarom worden jullie geen commerciële omroep zodat jullie niet meer afhankelijk zijn van subsidie?
Voor de VPRO staat journalistieke onafhankelijkheid voorop. Voor een commerciële omroep is het lastig deze onafhankelijkheid te garanderen.

Hoe hoog moet mijn gift zijn?
Gemiddeld liggen die giften die de VPRO ontvangt op € 33,00 per jaar. U kunt zelf bepalen, hoe veel, hoe vaak en hoe u geeft. Elke bijdrage is natuurlijk welkom. U kan ook slim geven. Maar ook eenmalig, doorlopend of direct wat overmaken.

Ik wil graag mijn bijdrage automatisch willen laten incasseren. Kan dat?
Ja, natuurlijk. Graag zelfs.

Wat is het bankrekeningnummer van de VPRO?
Het bankrekeningnummer van de VPRO is NL91 INGB 0000 250 000. Hierop kunt u een bedrag storten o.v.v. gift. Nog makkelijker is direct betalen via iDeal

Kan ik voor onbepaalde tijd jaarlijks een bedrag overmaken
Dat is mogelijk en ook aftrekbaar van de belasting. Via fiscaal gunstig geven of via het geefformulier. Wilt u liever eerst overleggen over uw eventuele schenking? Neem dan contact op via geven@vpro.nl of bel 088-2058 888.

Hoe weet ik dat de VPRO mijn geld goed besteedt?
Wij houden onze donateurs op de hoogte via de Etalage, ons blad voor leden en donateurs. U ontvangt dit blad twee keer per jaar. Ook in ons jaarverslag vermelden we de projecten die we mede dankzij giften hebben ontwikkeld en uitgevoerd.

Wat krijg ik terug voor mijn gift?
Programma’s vol inzichten vanuit onverwachte invalshoeken en verhalen die ertoe doen. Uit onderzoek onder onze donateurs bleek ook dat de meesten liever hebben dat we giften volledig investeren in VPRO-programmering.

Waar kan ik het jaarverslag vinden?
Ons jaarverslag vindt u hier.

Beschikt de VPRO over een ANBI–status?
Ja. Dit zorgt ervoor dat de VPRO geen schenkings- en successiebelasting hoeft te betalen en dat u fiscaal gunstig kunt geven.

Valt een schenking aan de VPRO onder het successie en schenkingsrecht?
Nee, de VPRO is als ANBI vrijgesteld van het successie-en schenkingsrecht. Dat betekent dat u een eenmalige gift als persoonsgebonden aftrek van de inkomensbelasting kunt aftrekken. De belastingdienst creëert dus gunstige voorwaarden om te geven.

Is mijn gift aftrekbaar voor de belasting?
De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van je drempelinkomen, maar minimaal € 60. U mag maximaal 10% van het drempelinkomen aan gewone giften aftrekken. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder de persoonsgebonden aftrek.

Kan ik ook een lijfrente voor de VPRO afsluiten?
Ja, graag zelfs. U kunt dit regelen via de schenkingsovereenkomst of per mail via Publieksservice: geven@vpro.nl of via 088-2058 888.

Ik zou de VPRO graag in mijn testament op willen nemen. Kan dat?
Ja, graag zelfs. Nalaten is een prachtige mogelijkheid om bij te dragen aan de VPRO. U kan contact opnemen met VPRO Publieksservice, geven@vpro.nl of via 088-2058 888.