Vragen om een extra bijdrage roept natuurlijk vragen op. Hieronder beantwoorden wij de meeste. Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op met VPRO Publieksservice via publieksservice@vpro.nl

Ik steun de VPRO al met mijn lidmaatschap. Waarom vragen jullie leden om ook te doneren?

De afgelopen jaren is er flink gekort op de subsidie vanuit de overheid. VPRO heeft gereorganiseerd en een flinke bezuinigingsslag gemaakt. Maar wat we maken mag geen compromis zijn. Met extra geld van leden zijn we tot meer in staat dan op basis van alleen onze subsidie mogelijk is.

Waaraan besteedt de VPRO giften?

We besteden giften aan innovatie en ontwikkeling van talent en programma’s. Ten behoeve van onze programma’s nemen we bijvoorbeeld meer tijd voor research. In plaats van vlugvlugvlug via de snelste weg, gaan we buiten de gebaande paden op zoek naar verhalen.

Klik hier voor het jaaroverzicht.

Heeft de VPRO zelf ook bezuinigd?

Jazeker. Er is in 2013 een grote ingrijpende bezuinigronde doorgevoerd.

Is de VPRO armlastig?

De VPRO heeft alleen vermogen in zijn gebouw zitten.

Hoeveel subsidie krijgt de VPRO?

Vanaf 2014 ontvangt de VPRO 34 miljoen subsidie, dat was eerder 43 miljoen.

Betaalt de VPRO salarissen boven de ‘Balkenende norm’?

Nee, bij de VPRO is niemand in dienst met een salaris boven de Balkenende-norm.

Wat verdient de directeur?

De directeur verdient bruto 145.905 euro per jaar. Dat is het laagste directeurssalaris bij de Publieke Omroep.

Waarom verhogen jullie de contributie niet?

Als we de contributie verhogen, dwingen we alle leden en abonnees tot extra uitgaven. Wij laten de keuze voor meer betalen over aan iedereen persoonlijk.

Waarom zoeken jullie geen sponsors?

Als publieke omroep mogen wij alleen in het kader van educatieve en culturele programma’s onder strenge voorwaarden met sponsors samenwerken. Dit doen we bij een aantal programma’s. Voor journalistieke en bijvoorbeeld jeugdprogramma’s is samenwerking met een sponsor niet toegestaan.

Waarom worden jullie geen commerciële omroep zodat jullie niet meer afhankelijk zijn van subsidie?

Voor de VPRO staat journalistieke onafhankelijkheid voorop. Voor een commerciële omroep is het lastig deze onafhankelijkheid te garanderen.

Waarom is de VPRO niet gefuseerd met een andere omroep?

We willen geen concessies doen aan ons programma-aanbod. Bij een fusie met VARA of AVRO werden we gedwongen tot een minder geprofileerd aanbod. Daarom hebben we gekozen voor een zelfstandige positie in het bestel.

Hoe weet ik dat de VPRO mijn geld goed besteedt?

Wij houden onze donateurs op de hoogte via de Etalage, ons blad voor leden en donateurs. U ontvangt dit blad twee keer per jaar. Ook in ons jaarverslag vermelden we de projecten die we mede dankzij giften hebben ontwikkeld en uitgevoerd.

Hoe hoog moet mijn gift zijn?

Gemiddeld liggen die giften die de VPRO ontvangt op € 33,00 per jaar. U kunt zelf bepalen, hoe veel, hoe vaak en hoe u geeft. Elke bijdrage is natuurlijk welkom. U kan ook slim geven. Maar ook eenmalig, doorlopend of direct wat overmaken.

Ik wil graag mijn bijdrage automatisch willen laten incasseren. Kan dat?

Ja, natuurlijk. Graag zelfs.

Wanneer is mijn volgende incassomoment?

Donaties worden rond de 15e van de maand geïncasseerd.

Wat is het bankrekeningnummer van de VPRO?

Het bankrekeningnummer van de VPRO is NL91 INGB 0000 250 000. Hierop kunt u een bedrag storten o.v.v. gift. Nog makkelijker is direct betalen via iDeal

Kan ik voor onbepaalde tijd jaarlijks een bedrag overmaken

Dat is mogelijk en ook aftrekbaar van de belasting. Via fiscaal gunstig geven of via het geefformulier. Wilt u liever eerst overleggen over uw eventuele schenking? Neem dan contact op via geven@vpro.nl of bel 088-2058 888.

Wat krijg ik terug voor mijn gift?

Programma’s vol inzichten vanuit onverwachte invalshoeken en verhalen die ertoe doen. Uit onderzoek onder onze donateurs bleek ook dat de meesten liever hebben dat we giften volledig investeren in VPRO-programmering.

Beschikt de VPRO over een ANBI–status?

Ja. Dit zorgt ervoor dat de VPRO geen schenkings- en successiebelasting hoeft te betalen en dat u fiscaal gunstig kunt geven.

Valt een schenking aan de VPRO onder het successie en schenkingsrecht?

Nee, de VPRO is als ANBI vrijgesteld van het successie-en schenkingsrecht. Dat betekent dat u een eenmalige gift als persoonsgebonden aftrek van de inkomensbelasting kunt aftrekken. De belastingdienst creëert dus gunstige voorwaarden om te geven.

Is mijn gift aftrekbaar voor de belasting?

De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van je drempelinkomen, maar minimaal € 60. U mag maximaal 10% van het drempelinkomen aan gewone giften aftrekken. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder de persoonsgebonden aftrek.

Kan ik ook een lijfrente voor de VPRO afsluiten?

Ja, graag zelfs. U kunt dit regelen via de schenkingsovereenkomst of per mail via Publieksservice: geven@vpro.nl of via 088-2058 888.

Ik zou de VPRO graag in mijn testament op willen nemen. Kan dat?

Ja, graag zelfs. Nalaten is een prachtige mogelijkheid om bij te dragen aan de VPRO. U kan contact opnemen met VPRO Publieksservice, geven@vpro.nl of via 088-2058 888.