nalaten aan de vpro

nalaten aan de vpro

Door na te laten aan de VPRO draagt u bij aan het voortbestaan van de omroep waar u zo om geeft. U zorgt er voor dat de kwaliteit van onze programma's gewaarborgd blijft en we nooit op inhoud hoeven in te leveren.

Vraag geheel vrijblijvend de brochure aan via onderstaand formulier

U kunt de VPRO opnemen in uw testament. Dat is een meer dan waardevol gebaar en een persoonlijke beslissing. U kunt de VPRO op twee manieren opnemen in uw testament: als legaat of erfgenaam. De VPRO heeft de ANBI-status en is daarom vrijgesteld van successierechten. Dit betekent dat uw legaat of erfenis geheel ten goede komt aan de VPRO. Zie voor meer informatie over successierechten de site van de Belastingdienst.

Als u een vastomschreven gedeelte van uw erfenis nalaat, spreken we over een legaat. Dit kan een percentage zijn, een bedrag, maar ook roerende of onroerende goederen. Als (mede-)erfgenaam worden eerst alle kosten van de totale erfenis voldaan, waarna de erfgenamen ieder hun deel ontvangen. De VPRO zet zich in om de nalatenschap in goed contact met nabestaanden, executeur en notaris te behandelen.

Notaris
Een notaris kan uw wensen vastleggen in een testament. U kunt er in overleg voor kiezen om de VPRO te benoemen als executeur testamentair. Voor de notaris is het nummer van de Kamer van Koophandel van de VPRO van belang. Het nummer waaronder de VPRO staat ingeschreven is: 32023697.

Brochure
Als u erover denkt om de VPRO op te nemen in uw testament, dan komen we graag met u in contact. Wilt u eerst meer informatie lezen? We sturen u graag geheel vrijblijvend onze brochure 'VPRO voor de eeuwigheid' toe.

De VPRO hoort graag of we nog wat voor u kunnen betekenen. Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

CRM_Nalaten_antwoordformulier


Heeft u hulp nodig?