Aynur

spreekbuis van de Koerdische cultuur

Aynur Doğan (1975) is geboren in Çemişgezek, in Koerdistan, het oosten van Turkije. Tijdens het conflict tussen de PKK (Koerdische Arbeiderspartij) en de Turkse veiligheidstroepen in 1992 vluchtte haar familie naar Istanbul. Daar begon Aynur 15 jaar geleden haar muzikale loopbaan. Ze zingt traditionele Koerdische en Turkse liederen. Haar composities beschouwt ze als een synthese van moderne westerse muziek en traditionele alevitische gezangen. Haar teksten verwijzen naar het lijden van haar volk, en dan vooral van de vrouwen.

Klik hier voor meer informatie en optredens.

Aynur

Aynur