De Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) geeft de AIVD en de MIVD bevoegdheden om grote hoeveelheden data van internetverkeer en telefooncommunicatie te tappen. Dit ondanks het raadgevend referendum, waarbij de meerderheid van de stemmers de ‘sleepnetwet’ afwees. Als tegenwicht tegen de nieuwe bevoegdheden werd het toezicht op de diensten verscherpt en kwam er - naast de bestaande Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) - een tweede toezichthouder: de TIB, de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden.

Maar werkt dit toezicht wel? Wat doen de diensten met de ‘bulkdata’ die ze binnenhalen? En kunnen ze met de beschikbare middelen hun taken uitvoeren en tegelijk voldoen aan de vereisten van de nieuwe wet?

We interviewden drie hoofrolspelers: generaal-majoor Jan Swillens (directeur MIVD), Nico van Eijk (voorzitter CTIVD) en professor Bart Jacobs (lid van de commissie Jones-Bos, die de nieuwe WIV in opdracht van de regering evalueerde).

Syrië

Die bulkdata heeft een bepalende rol gespeeld in het onderzoek naar aanvallen met het gifgas sarin in Syrië, vertelt Swillens in het gesprek met Argos. Op basis van telefoongegevens identificeerde de MIVD vijf hoge officieren uit het chemische wapenprogramma van de Syrische leider Assad.

Bekijk de video:

Zaterdag 5 juni, 14 uur, NPO Radio 1

Abonneer je op Argos-podcast

De wekelijkse radio-uitzending van Argos is ook te beluisteren als podcast via ►Spotify ►ApplePodcasts ►Stitcher ►RSS-feed. Meer weten? Klik hier.

achtergrondverhalen

MIVD identificeerde officieren achter gifgasaanval Khan Sheikhoun in Syrië

De militaire inlichtingendienst MIVD heeft vastgesteld wie er in Syrië verantwoordelijk waren voor meerdere aanvallen met het zenuwgas sarin. Vijf hoge officieren zijn betrokken geweest bij de inzet van dat chemische strijdgas tegen de eigen bevolking.

VN-rapport: ‘soldaten moeten bewijs verzamelen op slagveld is’

De Verenigde Naties komen in 2019 met een rapport, waarin richtlijnen staan hoe militairen bewijs kunnen verzamelen in conflict gebieden. De bedoeling is dat militairen zo ingezet kunnen worden bij de opsporing van IS’ers. Defensie wil niet dat militairen opsporing als taak erbij krijgen omdat volgens het deze rol kan leiden tot praktische veiligheidsproblemen.

 

Nederlands geld voor voormalig gezicht van terroristische organisatie

Een voormalig kopstuk van een als terroristisch aangemerkte Syrische strijdgroep krijgt al jaren geld van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In de periode 2018-2021 subsidieerde de Nederlandse overheid het European Institute of Peace met 2 miljoen euro. Een groot deel hiervan ging naar de burgerrechtenbeweging waar het voormalig kopstuk directeur van is.