Argos

'Voor wat, hoort wat' in de bijstand

Argos

'Voor wat, hoort wat' in de bijstand

Deze aflevering, geheel gewijd aan de wijze waarop de gemeente Hoogeveen invulling geeft aan de aangescherpte regels ten aanzien van bijstandsgerechtigden.
Het kabinet is voornemens om bijstandsgerechtigden in alle gemeenten een tegenprestatie te laten verrichten in ruil voor hun uitkering. Sinds de Wet werk en bijstand (WWB) is de nadruk steeds meer op werk komen te liggen en zijn de eisen en plichten aan de WWB'ers steeds verder opgeschroefd. Vraag is echter of het ook effectiever is. De gemeente Hoogeveen staat daar ambivalent tegenover. Sinds een paar jaar hebben zij een geheel eigen opzet gekozen om uitvoering te geven aan de steeds strenger wordende regels. In deze reportage wordt in Hoogeveen twee weken lang het wel en wee gevolgd bij het Werkplein (de vroegere Sociale Dienst), waar burgers terecht kunnen voor hulp en advies bij het vinden van een baan en voor het aanvragen van een uitkering.
Verslag (12:15 uur).
INTERVIEWS met:
- bijstandsgerechtigden;
- inkomensconsulente;
- handhavingsambtenaren;
- werkcoaches;
- gewichtsconsulente, die de cursus bewegen en leefstijl verzorgt voor WWB'ers in Hoogeveen.
GELUIDSFRAGMENTEN:
- beleidsadviseur vertelt tegenover raadsleden over hoe Hoogeveen het landelijk doet (12:18 uur);
- voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe WWB'ers o.l.v. een werkcoach (12:19 uur);
- hoofd reïntegratie en werk, vertelt tegenover raadsleden over nieuwe bijstandsbeleid in Hoogeveen (12:24 uur);
- intakegesprek van nieuwe WWB'er met een werkcoach (12:26 uur);
- handhavingsambtenaar spreekt op locatie waarnemingen in op een memo-recorder (12:29 uur);
- voorlichting over scholingsafspraak met het ROC i.h.k.v. een project voor jongeren (12:32 uur);
- gesprek met bijstandsgerechtigde die eerder al eens gekort is op haar uitkering en nu weer (12:37 uur en 12:49 uur);
- gesprek werkcoach met vrouw die WAO-uitkering heeft met aanvullende bijstand (12:46 uur).

advertentie