‘Vaker militair bewijsmateriaal inzetten in strafzaken’