VPRO Boeken 26 oktober, NPO 1, 11.20 uur

Louise O. Fresco & Victor Broers

Victor Broers, jurist, start-up-consultant en ondernemer schreef 'Thomas Piketty ’s Kapitaal'. Wat bedoelt Piketty nu eigenlijk en wat moeten we hier in Nederland uit zijn verhaal concluderen?

In 'Kruisbestuiving' schrijft Louise O. Fresco over de manier waarop wetenschap, technologie en kunst elkaar inspireren. Wat kan kunst en kennis met elkaar kan verbinden?

Wim Brands blikt vooruit

Elke week lees je hier Wims persoonlijke ervaringen met de gasten van deze week en hun boeken.

Victor Broers 'Thomas Piketty's Kapitaal'


Thomas Piketty's Kapitaal
- is de titel van het boek van de jonge Nederlandse jurist Victor Broers, waarin hij het het bejubelde en verguisde standaardwerk van de Franse econoom Thomas Pikkety gebruikt om de staat waarin de Nederlandse economie verkeert te
verklaren.

De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter - wereldwijd - betoogt Piketty. Geldt dat ook voor Nederland? En het is het een goed idee om die kloof te dichten door meer vermogensbelasting te heffen, zoals de Fransman betoogt.

Broers legt uit - en stelt en passant de vraag: hoe erg is ongelijkheid eigenlijk?

Louise O. Fresco 'Kruisbestuiving'


Ook te gast is Louise O. Fresco, schrijfster en voedselexpert die Kruisbestuiving schreef, essays over kunst en wetenschap.

Welke kunstenaars inspireren haar als ze nadenkt over mondiale vraagstukken?

Wat kan de schilder Bosch ons leren over de biotechnologie?

Wat is de meest uitdagende vraag die de komende decennia beantwoord moet worden over onze voedselvoorziening?