Brands met Boeken

Roel van der Veen

In Brands met Boeken aandacht voor 'Waarom Azië rijk en machtig wordt', waarin historicus Roel van der Veen antwoord geeft op de vraag waarom de meeste Aziatische landen de afgelopen jaren veel rijker zijn geworden. Welk mechanisme lag daaraan ten grondslag?

De afgelopen halve eeuw is de armoede in de wereld in een spectaculair hoog tempo teruggedrongen. De afname komt voor een aanzienlijk deel op het conto van Azië. Veel Aziaten die in een armoedige samenleving werden geboren, hebben hun oudedag in een moderne maatschappij. Over de ontwikkeling van Azië is de laatste jaren veel geschreven, maar deze literatuur beperkt zich gewoonlijk tot de kwestie van het hoe en niet van het waarom.

Als de Aziaten zo hard werken, waarom had dat in eerdere eeuwen dan zo weinig resultaat? Waarom begon de ontwikkeling van Azië in het geïsoleerde Japan? Waarom duurde het zo lang voordat andere Aziatische landen volgden? En waarom zijn de grote beschavingen van Azië, China en India, zulke laatkomers op het toneel?