Brands met Boeken

Joep Leerssen & Pieter Steinz

In Brands met Boeken gaat het over Europa. Waarover spreken wij als we het woord Europa in de mond nemen? Wat bindt de Europeanen, hoe zien zij zichzelf. Een gesprek met historicus Joep Leerssen en journalist Pieter Steinz over de Europese cultuur als mythe en beeldvorming.

Europa. Voor de een slaat de naam op een staatkundig samenwerkings- en eenwordingsproject, voor de ander op ‘Brusselse’ instanties en regels waarmee Nederlanders te maken krijgen. Achter deze tegenstrijdige en stuk voor stuk omstreden betekenissen schuilt een vaag geheel van associaties en connotaties: de beeldvorming. In het boek Spiegelpaleis Europa analyseert Joep Leerssen de zwerm van associaties, echo’s, tradities en thema’s die Europa omgeeft.

Op zoek naar historische figuren die niet weg zijn te denken uit de westerse cultuurgeschiedenis bezocht Pieter Steinz het bos van Macbeth, de burcht van Vlad Dracula, het graf van Koning Arthur en de stad waar Rabbi Löw zijn Golem kneedde. Door o.a. Italië, Ierland, Duitsland en Spanje volgde hij het voetspoor van zestien literaire helden, zoals opgetekend in zijn boek Macbeth heeft echt geleefd.

Presentatie: Wim Brands