Brands met Boeken

Jelle Reumer

In Brands met Boeken een gesprek met bioloog Jelle Reumer naar aanleiding van zijn boek 'De mierenmens'. Hierin gidst hij ons door ‘het hedendaags museum van de permanent wisselende tentoonstelling van de evolutie’.

Niets wijst erop dat de evolutie het ontstaan van de mens als doel heeft gehad. En niets wijst erop dat het leven draait om één enkel individu. Hoe komt het dan dat we onszelf toch zo belangrijk, zo uniek vinden? Hoewel de gedragingen van groepen mensen structureel gelijkenis vertonen met wat wel een superorganisme is genoemd, is ieder individueel lid van zo’n groep er stellig van overtuigd dat hij zich beweegt met volledige controle over zijn eigen gedachten, eigen handelingen, en eigen gevoelens. Over deze ietwat ongemakkelijke paradox gaat De mierenmens.