Brands met Boeken

Fleur Bourgonje

In Brands met Boeken een gesprek met schrijfster en dichteres Fleur Bourgonje naar aanleiding van haar nieuwe bundel 'De lichtstraat'. De gedichten van deze cyclus zijn gesitueerd in de lichtstraat - de begane grond - van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam.

In Brands met Boeken spreekt Wim Brands met Fleur Bourgonje (1946), die spreekt over haar nieuwe dichtbundel De lichtstraat. In deze bundel probeert Bourgonje 'door middel van taal vorm te geven aan het verstrijken van de tijd en het bijbehorende besef van betrekkelijkheid'.

In Bourgonjes nieuwe bundel staat de cyclus 'De Lichtstraat' centraal. De gedichten van deze cyclus zijn gesitueerd in de lichtstraat - de begane grond - van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam.

Fleur Bourgonje schreef eerder artikelen, novelles, romans en dichtbundels. Enkele titels van haar hand zijn  Stromboli (2007), Aurora Australis (2006), Verdwijnpunt (2009) en Hartenbeest (2009).