Brands met boeken

Paul Frissen

In Brands met Boeken een gesprek met politiek filosoof Paul Frissen over zijn boek 'Van goede bedoelingen, de dingen die nooit voorbijgaan', waarin hij de staat van Nederland van de afgelopen twee jaar becommentarieert. Nog steeds vindt Frissen de staat een gevaarlijke institutie en veel maatregelen betuttelend. Hoe zou het kunnen?