Erik Jan Harmens

Goed leven

In 'Open mond', de nieuwe bundel van dichter Erik Jan Harmens, biedt hij de lezer inzicht in netelige zaken als: hoe mensen met elkaar omgaan, wat ze elkaar aandoen, hoe ze falen in de liefde. Hij geeft antwoord op vragen als hoe iemand te groeten (niet te enthousiast, maar ook niet te mat), en strooit kwistig met stof om over na te denken over de onmogelijkheid het in het leven altijd goed te doen en het onvermogen dit licht op te vatten. Maarten Westerveen sprak met Erik Jan Harmens over de bundel.