Elmer Schönberger

Kerend lot

Ysbrand is een alleenstaande muziekkopiist die te horen krijgt dat hij nog maar een half jaar te leven heeft. Hij heeft vrede met zijn lot, een lot dat keert als zijn ziekte als door een wonder tot stilstand komt. In een opwelling beslist Ysbrand dat hij een jeugdliefde gaat opzoeken. Complicerende factor: ze is dood. Jeroen van Kan praatte met schrijver en componist Elmer Schönberger over zijn nieuwe roman 'Maar ik ben al thuis'.