Over Dèr Mouw

Over Dèr Mouw

Johan Andreas Dèr Mouw was dichter, filosoof en taalkundige, maar raakte langzaam in de vergetelheid. De laatste tijd lijkt er sprake van een opleving van de belangstelling voor zijn werk. Zo werd afgelopen weekend, ter ere van zijn 150ste geboortedag, zelfs een symposium georganiseerd, toepasselijk getiteld '’t Herrijst, ’t herrijst': Hernieuwde belangstelling voor J.A. dèr Mouw. Jeroen van Kan sprak met de Dèr Mouw-kenners Ben Bal, Co Woudsma en Lennard van Rij.