Het menselijke bestaan wordt met de dag duurder. Althans, dat is wat Ruben Jacobs aan den lijve ondervindt. Vanaf 1 januari 2012 moet hij namelijk voor het eerst zijn eigen zorgverzekeraar uitkiezen én de premie daarvoor ophoesten.

Na een korte, bijna tot waanzin wekkende, oriëntatie in de ‘jungle der zorgverzekeringen’ kwam hij echter tot de droevige conclusie dat hij maandelijks een hoop geld moet gaan lappen. Daarom overweegt hij de kosten te drukken door een zo goedkoop mogelijke basisverzekering te nemen, met als gevolg dat zijn eigen risico stijgt tot het astronomisch hoge bedrag van 750,- euro. Met andere woorden: er hoeft maar iets te gebeuren en Ruben mag zijn spaarpotjes gaan omkeren. Om dus zeker te zijn van een goede keuze ging hij te rade bij Diederik van Sneer, riskmanager van beroep. Hij vroeg hem wat de risico’s in het leven zijn en in hoeverre hij die kan elimineren.

Door uw verslaggever

U bent riskmanager. Wat houdt dat precies is?
Riskmanagement is het identifyen en kwantificeren van risico's en vervolgens beheersmaatregelen nemen. Met beheersmaatregelen worden die activiteiten bedoeld waarmee de kans van het optreden of de gevolgen van risico's worden beïnvloed. Bij ons riskmanagers luistert het adagium als volgt: risico = kans x gevolg.

Sorry, maar ik volg u niet helemaal. Zou u in wat meer lekentaal kunnen praten?
Wat u wilt. Wat ik doe is er voor zorgen dat de operationele en financiële risico’s van bedrijven zo klein mogelijk zijn. Of plat gezegd: ik zorg ervoor dat bedrijven zo weinig mogelijk geld verliezen.

Bedrijven? Maar kunt u mij dan wel adviseren?
Wees gerust meneer Jacobs. Sinds kort zijn wij ook actief op de particuliere markt. Met de kennis en de ervaring die wij het afgelopen decennia hebben opgedaan zijn wij er van overtuigd ook mensen in hun privéleven te kunnen helpen.

U spreekt de hele tijd van wij. Wie zijn wij?
No Risk Developers, de goedkoopste en snelste riskmanager van Nederland.

Sorry meneer van Steen, maar u mag hier geen reclame maken. Dit is de publieke omroep.
Oh, oké. Mijn excuses.

Even verder over mijn persoonlijke situatie. Wat zijn nou de grootste risico’s in het leven?
Ach meneer Jacobs, het leven is één groot eigen risico. Het moment waarop u de voordeur van uw huis verlaat dienen zich al honderden gevaren aan. Verkeersongevallen, beroving, keuzestress, lichamelijk letsel, openlijke geweldpleging, verkrachting, relatieproblemen, burn-outs, allemaal kansen x gevolgen die er toe kunnen leiden dat u eventuele zorg nodig zou kunnen hebben. Het moderne leven barst uit zijn voegen van de risico’s.

Maar hoe kan ik er dan voor zorgen dat ik deze risico’s uit de weg ga?
Heel simpel: outsourcen!

Outsourcen?
Ja, inderdaad: outsourcen. De laatste jaren experimenteren wij met het uitbesteden van risico’s aan anderen. Dat komt er op neer dat wij alle situaties waarin u eventueel gevaar loopt door een ander persoon coveren. U moet die mensen zien als een soort figuranten in uw leven, die voor u gevaarlijke plekken of handelingen uitvoeren. Ondertussen zit u veilig thuis.

Dus ik kan eigenlijk niet meer de deur uit?
Ja, ik wil u wel adviseren om zoveel mogelijke binnenshuis te blijven.

En die mensen, wie zijn die dan?
Veelal Aziatische immigranten, maar de laatste tijd zien wij in ons bestand ook steeds meer immigranten uit Afrika en het Midden-Oosten terug. En na een aantal uiterst succesvolle proeven kunnen wij nu met gerust hart zeggen dat wij u een 100% risicovrij leven kunnen bieden.

100%! Maar is het leven zonder een enkel risico niet een beetje saai?
Meneer Jacobs, dat is een filosofische vraag waar ik u geen antwoord op kan geven. Wij bieden alleen een dienst aan.

Dit interview vond plaats in november van dit jaar. Sindsdien is Ruben Jacobs niet meer de deur uit geweest. Tot op heden is hem nog niets overkomen.

Dit item werd eerder gepubliceerd op een van de vorige Dorst weblogs.