De categorieën man en vrouw maken het leven lekker overzichtelijk, maar niet iedereen voelt zich thuis in die tweedeling. Kunstenaar Jiro Ghianni is transgender en begon kort na zijn operatie een stripserie over zijn boezems, die alles behalve vrouwelijk zijn. De twee ontsnapte lichaamsdelen geven brutaal commentaar op actualiteiten maar vooral ook op genderstereotypen.

Deze strip maakte Jiro voor Dorst in het kader van TranScreen, het Transgender Filmfestival in Amsterdam dat het denken over man en vrouw ter discussie stelt.