Slechts zestien procent van de wereldbevolking leeft in een land met een vrije pers. De rest moet het zonder doen.
Op 3 mei is het de Internationale Dag van de Persvrijheid en staan mensenrechtenactivisten en journalisten hierbij stil. Striptekenaar Orlando Mulisch geeft zijn interpretatie aan het woord dat vrijwel nergens vanzelfsprekend is: vrijheid.