Je hebt nu een duidelijk plan en dat moet gemaakt worden, daar ben je van overtuigd. Nu moet je die overtuiging overbrengen naar de personen aan wie je je pitcht - bijvoorbeeld aan de redactie van Dorst! Wat wij dan weer willen weten, is of je met je productie de kijker ook gaat overtuigen. Snap je?

Hoe zorg je ervoor dat mensen gepakt worden door je verhaal?

 • Maak een particulier verhaal universeel. Je wil met jouw programma natuurlijk iedereen aanspreken. Zelfs met een niche onderwerp kan je met het gevoel meerdere mensen aanspreken. Kies bijvoorbeeld een herkenbare, of een opvallende arena. Vraag je dan af: wat is de waarde van het vertellen van het verhaal? Wat zijn thema’s die ook heel veel andere mensen kunnen aanspreken? Waarin kunnen mensen zich herkennen? 
   
 • Het begin is alles. Begin met een scene waar iets op spanning wordt gezet en die vragen bij de kijker oproept. Bedenk wat het meest grappige, gekke, opvallende of interessante punt kan zijn om mee te beginnen. Waar schuurt het? Waarom zou de kijker door willen kijken? Met welke emotie wil je de kijker achterlaten? Zorg dat je de kijker genoeg, maar niet alle antwoorden prijsgeeft.
   
 • Hou die spanning vast. Voorkom een fragmentarisch verhaal en maak een spannende opbouw. Speel bijvoorbeeld met de chronologie. Van welke belangrijke momenten kan je cliffhangers maken? Wat is spannend om achter te houden? Bedenk je hoe het inzicht van de kijker verandert van begin tot eind. 
   
 • De hoofdpersoon moet een doel hebben. Een goed verhaal is een verhaal waar iets op het spel staat. Zorg dat acties consequenties hebben. Als de hoofdpersoon anders uit de scene komt dan dat die erin ging, heb je een geslaagde scene. 


 

"Het helpt om de vraag te stellen: wat is het moment dat ik dacht: hier zit een een interessant onderwerp in?"

- Randy Vermeulen


Er zijn natuurlijk mensen van wie je verwacht dat ze nooit geïnteresseerd zijn in jouw onderwerp. Maar hoe zorg je er dan voor dat je die ook bij jouw verhaal betrekt?

 • De haatkijker. Probeer te formuleren voor jezelf wie je meest kritische kijker is, misschien zelfs iemand die scheldend wegzapt. Wie is dat? Hoe kan je proberen die er toch bij te houden? Misschien een handreiking, of expliciet maken dat je je kan voorstellen dat iemand met mening A of B wel X of Y zal denken. Durf hen aan te spreken, juist ook degenen van wie je verwacht dat ze kritisch zullen zijn!
   
 • Preken voor eigen parochie. Betrek mensen in je makersproces die niet uit dezelfde bubbel komen als jijzelf. Of die misschien in je omgeving zitten, maar vanuit een andere hoek over dingen nadenken. Stel je kritisch op jegens jezelf, maar houd ook mensen dichtbij je die dat kunnen zijn. Iedereen heeft blinde vlekken of een overfocus of een te grote deskundigheid - jij ook. Bouw een team om je heen van mentoren en redactieleden die je scherp houden.  

hoe overtuig je mensen om mee te werken aan je verhaal?

Een groot deel van je werk is mensen overtuigen om mee te werken aan je verhaal. Mensen die graag gefilmd willen worden zijn vaak ijdel. De mooiste mensen zijn mensen die je een beetje moet overhalen om mee te werken. Ontwikkel een strategie waarmee je dichterbij je personages komt en probeer zaadjes te planten. Je moet het niet overhaasten, je hoeft het niet NU te maken. Het is goed om de tijd te nemen. Wees transparant over jouw intenties en de thema's die je wil belichten in je verhaal. 

"Je kan met iedereen een band opbouwen, soms kost het alleen meer tijd"

-Shamira Raphaëla

Maar hoe schrijf je dan een goed plan dat overtuigend is? 

 • Concept. Probeer zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat je plan is. Het klinkt simpel, maar toch gaat het hier vaak fout. Dwing jezelf een beknopte beschrijving van je concept te maken. Wat is de essentie van je plan? Wat wil je doen? Wat is het genre? Hoeveel uitzendingen wil je maken en hoe lang duren ze? Maar omschrijf vooral goed wat jouw plan uniek maakt qua inhoud en aanpak.
   
 • Motivatie. Maak altijd duidelijk waarom je ervan overtuigd bent dat iets gemaakt moet worden. Waarom juist nu, en waarom vind jij het thema belangrijk? Probeer een duidelijke motivatie te formuleren en waar mogelijk te onderbouwen met cijfers, achtergrondinformatie of voorbeelden. 
   
 • Inhoud. Denk goed na over hoe je programma of film wordt opgebouwd. Wie en wat krijg ik te zien? Wat zijn je keuzes qua vorm en inhoud? Wie ga je aan het woord laten en wat voor scenes ga je draaien? Maak duidelijk hoe je alles inhoudelijk opbouwt, en zorg ervoor dat wanneer je je plan pitcht, iemand helder voor de geest krijgt wat hij te zien gaat krijgen.

"Ik wil zien, voelen en begrijpen waarom dit gemaakt moet worden. Zorgt dat het gaat leven in het hoofd van de ander."

- Maarten Remmers