vpro algemene ledenvergadering 19 juni 2021

19 juni 2021, 11.00 – 12.30 uur
online zoomvergadering

programma

 

  1. Welkom en presentatie programma
  2. Goedkeuring notulen ALV 23 januari 2021
  3. Benoeming leden Raad van Toezicht
  4. Bespreken jaaroverzicht en vaststellen jaarrekening 2020
  5. Jaarplan en begroting 2021
  6. Samenwerking VPRO en HUMAN
  7. Benoeming en herbenoeming leden verkiezingscommissie
  8. Sluiting

*Het programma wordt op dit moment samengesteld. Een kijk achter de schermen en gesprekken met programma-makers maken ook nu weer onderdeel uit van de ochtend.

deelnemen?

De aanmelding start binnenkort via deze website . 

weten waar het over gaat? de jaarstukken

De algemene ledenvergadering heeft een aantal formele rechten, zoals het bespreken van jaarplan en begroting en het vaststellen van de jaarrekening. In deze online ALV gaan wij in op de jaarstukken, maar – om het in deze nieuwe digitale vorm breed toegankelijk te maken - op een beknoptere manier dan u wellicht van ons gewend bent. Daarvoor vragen we om uw begrip.