vpro alv 2023

We verrijken uw wereld graag met een originele dosis verhalen. Inspirerend, motiverend, activerend en op z’n tijd ook gekscherend. Hierover praten we u bij op 3 juni tijdens onze hybride algemene ledenvergadering: online via Zoom of live in de studio.

Op deze pagina vindt u behalve informatie ook alle vergaderstukken. Handig om deze vast goed door te nemen.

toelichting bij de vergaderstukken

We houden de ALV graag bondig. Daarom nemen we de stukken slechts globaal door. U hebt stemrecht bij het vaststellen van de jaarrekeningen de (her)benoeming van de leden van de raad van toezicht. Alle stukken vindt u hieronder.

vragen/opmerkingen naar aanleiding van de vergaderstukken?

Gebruik hiervoor het onderstaande vragenformulier. Bij voorkeur voor 1 juni, dan kunnen we de antwoorden tijdig voorbereiden.

programma

1. Welkom door voorzitter Marise Voskens en moderator Bart Krull

2. Goedkeuring notulen ALV 11 juni 2022

3. Bestuur over 2022 en de plannen voor 2023

4. Terug- en vooruitkijken met hoofdredacteur Sarah Sylbing

  • gesprek met Jurjen Blick over zijn nieuwe tv-serie De laatste kans en Nicole Terborg over de podcastserie Kweekje

5. Directeur ad interim Roel Burgman licht de inkomsten en uitgaven van 2022 toe en de begroting voor 2023

6. Terug- en vooruitkijken met hoofdredacteur Willem van Zeeland

  • gesprek met Femke van der Laan over kunst en cultuur op de radio

7. Raad van toezicht en verkiezingscommissie over verlenging termijn voorzitter, afscheid afzwaaiende leden en voorstellen kandidaat-leden

8. Terug- en vooruitkijken met hoofdredacteur Willem van Zeeland

  • gesprek met Ruben Terlou over Langs de nieuwe zijderoute en zijn nieuwe serie Dokter Ruben

9. Sluiting

aanmelden voor de ALV via Zoom

Helaas zit de studio vol. U kunt de ALV nog wel online bijwonen. Wilt u op de reservelijst voor het live bijwonen van de ALV in de studio? Stuur dan een mail naar publieksservice@vpro.nl

heeft u nog vragen?

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, bel dan de VPRO Publieksservice op 088-20 588 88 of mail naar publieksservice@vpro.nl.