De VPRO onderzoekt samen met veertien andere partijen al enige tijd de mogelijkheden om het publieke domein in de online omgeving te versterken. Want we zijn in onze maatschappij te afhankelijk van commerciƫle sociale platforms.

In de afgelopen maanden heeft de VPRO deelgenomen aan intensieve besprekingen met andere publieke organisaties over de rol die wij spelen in het online domein. Er is daar veel mis, zoals we allemaal weten: op individueel niveau (van stalking tot stress en verlies aan privacy) en op maatschappelijk niveau (fake news, politieke beïnvloeding). Deze coalitie, PublicSpaces genaamd,   is mede gebaseerd op een gezamenlijk probleem: als publieke organisaties zijn we verplicht een groot publiek te bereiken, en daarvoor moeten we voor een belangrijk deel gebruik maken van de platforms die zoveel schade berokkenen: Facebook, Instagram, YouTube.

PublicSpaces wil het internet gaan repareren, en we beginnen daarom bij onszelf. De komende tijd gaan we onderzoeken hoe we onze afhankelijkheid van deze platforms kunnen verminderen. Dat onderzoek begint met het heel concreet aanbieden van een paar alternatieven binnen onze eigen websites.

Nu wordt bijvoorbeeld binnen vpro.nl nog gebruik gemaakt van Disqus, een stukje software waarmee je commentaar kunt achterlaten op een artikel. Andere sites maken gebruik van Facebook comments. Deze software zouden we kunnen vervangen door bijvoorbeeld ISSO, dat open source is en geen data misbruikt. Het past dus binnen de waarden van PublicSpaces.

En op sommige plekken binnen vpro.nl, maar ook elders, kun je inloggen met je Facebook-account. PublicSpaces wil ook daarvoor een alternatief gaan bieden. We kijken bijvoorbeeld naar IRMA, een stukje software dat volledige privacy-garanties biedt, en is ontwikkeld door de Nijmeegse hoogleraar cybersecurity Bart Jacobs.

Zo zullen we geleidelijk aan steeds meer ‘componenten' gaan vervangen door elementen die de publieke waarden, waar wij als organisatie voor staan, beter respecteren. Al die elementen bij elkaar kunnen dan op termijn zelfs een nieuw platform gaan vormen voor het publiek - daarop kan het publiek met elkaar de conversatie aangaan, aan democratische processen deelnemen, en relevante content met elkaar delen.

Dat is nog toekomstmuziek, maar het is wel een visie die PublicSpaces verenigt en waarvan we vast geloven dat die haalbaar is. Aan enthousiasme en betrokkenheid, binnen de coalitie maar ook daarbuiten, ontbreekt het in ieder geval niet.

Wil je meer informatie, over PublicSpaces en onze coalitie, kijk dan hier- je vindt er het manifest met onze waarden, de namen van de coalitiepartijen, en updates over het werk dat we verrichten.