Henk Helmantel viert vijftig jaar kunstenaarsschap